• Member Since 20th Nov, 2023
  • offline last seen Nov 21st, 2023

piterasadi


Blog Posts
0

Comments ( 1 )
  • Viewing 1 - 1 of 1

خرید شفت 1.2767 اکسترود شده با اکسترود کردن یک میله فولادی گرم شده از طریق یک قالب با هر شکل دلخواه ایجاد می شوند. این نوع پروفیل فولادی بیشتر برای کاربردهای سازه ای از جمله قاب در و پنجره استفاده می شود. ورق 1.2714 اصفهان اکسترود شده بسیار بادوام هستند و به حداقل تعمیر و نگهداری نیاز دارند و آنها را به گزینه ای عالی برای نماهای معماری و سایر اجزای ساختمان تبدیل می کند. خرید شفت 1.7258 اکسترود شده نیز بسیار محکم و سفت هستند و آنها را برای سازه هایی که به استحکام زیادی نیاز دارند، انتخابی عالی می کند.

در نهایت، خرید گرد 70CR2 برش لیزری اخیراً توسعه یافته به سرعت به محبوب ترین نوع پروفیل فولادی تبدیل می شوند. خرید شفت 1.2542 برش لیزری با استفاده از برش لیزری برای برش دقیق ورق های فولادی به شکل های پیچیده تر ایجاد می شوند. این نوع پروفیل فولادی معمولاً برای کاربردهای تزئینی مانند وسایل روشنایی و تزئینات دیوار استفاده می شود. قیمت میلگرد آلیاژی 1.7711 برش لیزری سطح بالایی از دقت و سازگاری را ارائه می دهند و اغلب در کاربردهایی که نیاز به طرح ها یا هندسه های پیچیده دارند استفاده می شوند.

در نتیجه، قیمت روز میلگرد 70CR2 بخشی جدایی ناپذیر از بسیاری از پروژه های ساختمانی هستند. انواع مختلفی از میلگرد یزد وجود دارد که می توانند برای کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گیرند، از جمله قیمت گرد 1.5920 نورد گرم، شکل گیری سرد، جوشکاری شده، اکسترود شده و برش لیزری. هر نوع پروفیل فولادی مزایای خاص خود را دارد

  • Viewing 1 - 1 of 1
Login or register to comment