• Member Since 30th Aug, 2023
  • offline last seen Sep 5th, 2023

juliaasadi


Blog Posts
0

Comments ( 1 )
  • Viewing 1 - 1 of 1

وقتی نوبت به کاشت می رسد، یکی از مهم ترین تصمیماتی که می گیرید این است که چه نهالی را انتخاب کنید. انواع مختلفی از انواع نهال گردو پالیزگردو ها وجود دارد و هر کدام مزایای خاص خود را دارند. در اینجا 10 دلیل وجود دارد که چرا نهال ها یک انتخاب عالی برای باغ شما هستند:

1. نهال ها سریع رشد می کنند و نگهداری از آنها آسان است.

2. نسبت به گیاهان بالغ کمتر مستعد بیماری و آفات هستند.

3. نهال ها را می توان به راحتی پیوند داد.

4. آنها یک راه عالی برای افزودن رنگ و تنوع به باغ شما هستند.

5. نهال ها معمولاً ارزان تر از گیاهان بالغ هستند.

6. آنها یک راه عالی برای شروع فصل رشد هستند.

7. یافتن و خرید خرید نهال گردو فرنور پالیزگردو آسان است.

8. آنها می توانند در کمتر از دو هفته رشد کنند.

9. نهال یک راه عالی برای آزمایش گیاهان جدید است.

10. آنها یک راه عالی برای مشارکت بچه ها در باغبانی هستند.

  • Viewing 1 - 1 of 1
Login or register to comment