• Member Since 21st May, 2023
  • offline last seen May 21st, 2023

amitida


Blog Posts
0

Comments ( 1 )
  • Viewing 1 - 1 of 1

موزیک می تواند به شما کمک کند با دیگران پیوند برقرار کنید. اگر سلیقه خود را در موزیک با دیگران به اشتراک بگذارید، می تواند به شما در ایجاد دوستی و روابط کمک کند.

8- مسعود جلیلیان می‌تواند یک خروجی خلاقانه برای شما فراهم کند. اگر ترانه سرا یا نوازنده هستید، موزیک می تواند به شما کمک کند خلاقیت خود را بیان کنید.

۹- موزیک می تواند نوعی درمان باشد. اگر با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم می کنید، بو آکشام اولوروم می تواند به شما در مقابله و بهبودی کمک کند.

۱۰- موزیک های احساسی مثل اهنگ معین زد می تواند منبع درآمد باشد. اگر شما یک نوازنده با استعداد هستید، می توانید با اجرای کنسرت یا فروش موزیک خود درآمد کسب کنید.

  • Viewing 1 - 1 of 1
Login or register to comment