• Member Since 9th Apr, 2023
  • offline last seen May 7th

kendellasadi


Blog Posts
0

Comments ( 1 )
  • Viewing 1 - 1 of 1

با استفاده از حوادث امنیتی و راهکارهای پیشرفته، امنیت شبکه های کاربری را بهبود بخشد. یکی از راهکارهایی که APK Group برای امنیت شبکه های کاربری ارائه می دهد، استفاده از دسترسی امن به اینترنت می باشد. این راهکار با جداسازی شبکه اینترنت از شبکه داخلی، به کاربران اجازه می دهد تا از طریق شبکه اینترنت با امنیت بیشتری به اینترنت دسترسی پیدا کنند. همچنین این شرکت با استفاده از نرم افزارهای SIEM و Log aggregation، اطلاعات لاگ ها را جمع آوری و تحلیل کرده و باعث افزایش امنیت شبکه های کاربری می شود. به منظور رفع حادثه های امنیتی، APK Group تیم CSIRT را تشکیل داده است. این تیم با پیاده سازی روش های پاسخ به رخدادهای امنیتی، در کمترین زمان ممکن به رفع مشکلات امنیتی می پردازد. همچنین با ارائه خدمات MSSP، کاربران می توانند به راحتی از مزایای این مرکز استفاده کنند. از دیگر راهکارهای ارائه شده توسط APK Group می توان به WAF بومی، UTM بومی، فایروال برنامه کاربردی تحت وب و NGFW ایرانی اشاره کرد. با استفاده از این تجهیزات، امنیت شبکه های کاربری بهبود می یابد. امنیت سایبری و مدیریت تهدیدات یکی از مهم‌ترین مسائلی است که برای شبکه‌های ارتباطی و سازمان‌ها در سراسر جهان بحرانی شده است. با توجه به پیشرفت فناوری، افزایش تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت، رشد روزافزون داده‌ها و روش‌های پیشرفته حملات سایبری، نیاز به استفاده از تیم واکنش به رخداد و راهکارهای جدیدی برای مدیریت امنیت سایبری احساس می‌شود. یکی از ابزار SIEM

  • Viewing 1 - 1 of 1
Login or register to comment