• Member Since 19th Oct, 2021
  • offline last seen Oct 19th, 2021

nhomphuongnam


https://nhomphuongnam.vn/ Công ty Nhôm Phương Nam chuyên cung cấp nhôm tấm A1050, A5052, A6061, A7075 Nhôm tấm cắt lẻ, Nhôm cuộn....

Blog Posts
0

Comments ( 1 )
  • Viewing 1 - 1 of 1

Với 15 năm trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm về kim loại, công ty Nhôm Phương Nam đã chuyển sang mảng kim loại màu chuyên cung cấp nhôm hợp kim, đồng hợp kim nhập khẩu. Các sản phẩm nhôm tấm hợp kim, nhôm cuộn mác số lượng theo yêu cầu #nhomphuongnam #nhomtamhopkim #nhomganchongtruot #nhomcuon #nhomcay.

Địa chỉ: 139/31/6 đường TL 19, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Hotline: 0912656061

- Website:

https://nhomphuongnam.vn/

- Maps:

https://www.google.com/maps?cid=7045358736358992747

- Sản phẩm:

https://nhomphuongnam.vn/nhom-tam-hop-kim/

https://nhomphuongnam.vn/nhom-gan-chong-truot/

https://nhomphuongnam.vn/nhom-cuon/

https://nhomphuongnam.vn/nhom-cay/

- Chia sẻ:

https://top1dexuat.com/dia-chi-don-vi-cung-cap-nhom-nhap-khau-tai-hcm/

https://vietnambrandmatters.com/threads/cong-ty-nhom-phuong-nam-chuyen-cung-cap-kim-loai-nhap-khau-tai-hcm.378/

https://www.keylinks.edu.vn/2021/10/hop-kim-nhom-la-gi.html

https://www.facebook.com/nhomphuongnam/

  • Viewing 1 - 1 of 1
Login or register to comment