• Member Since 21st Sep, 2021
  • offline last seen Sep 21st, 2021

wisebusiness


https://wisebusiness.edu.vn WISE Business ra đời với sứ mệnh giúp đỡ các doanh nghiệp và doanh nhân tìm ra được phương pháp quản trị phù hợp

Blog Posts
0

Comments ( 1 )
  • Viewing 1 - 1 of 1

WISE Business ra đời với sứ mệnh giúp đỡ các doanh nghiệp và doanh nhân tìm ra được phương pháp quản trị phù hợp và phát triển bền vững hơn trong thời kỳ 4.0 hiện nay. Mang đến cho Doanh nghiệp các bài học THỰC CHIẾN, kiến thức thực tiễn ở các lĩnh vực trọng yếu của quản trị Doanh nghiệp #wisebusiness, #wisebusinessedu, #daotaowisebusiness

Địa chỉ: 146 Hàm Nghi, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000

SĐT: 02366566777

Email: business@wiseenglish.vn

https://wisebusiness.edu.vn

https://www.facebook.com/wisebusiness.edu.vn/

https://www.google.com/maps?cid=4062560894703177120

https://www.youtube.com/channel/UCVYjbkjnJWVAvWpGV9qrnEw

https://500px.com/p/wisebusiness

https://angel.co/u/wisebusiness

https://www.behance.net/wisebusiness/

https://wisebusinessedu.blogspot.com/

https://dribbble.com/wisebusiness/about

https://www.flickr.com/people/194008815@N06/

https://www.linkedin.com/in/wisebusiness/

  • Viewing 1 - 1 of 1
Login or register to comment