• Member Since 23rd May, 2017
  • online

Holy Knight of Terra


=][= Kejsaren beskyddar =][=

Comments ( 11 )
  • Viewing 7 - 11 of 11

2518146
Varsågod! Jag brukar följa alla svenskar som jag stöter på.

Comment posted by Holy Knight of Terra deleted October 18th

Tack så mycket för att du valde att följa mej! Alltid trevligt att se andra svenskar här :twilightsmile:

2514258
Tråkigt att höra, hoppas ni får tillbaka den.

2514256
Den försvann för att den blev stulen från mig på grund av en falsk anklagelse. Jag blev också bannlyst från sidan i två veckor. Just nu medan vi pratar jobbar jag och en vän med att få tillbaka den.

Ta den här följande som ett täcken på min tacksamhet.

  • Viewing 7 - 11 of 11
Login or register to comment