• Member Since 23rd May, 2017
  • offline last seen 2 hours ago

Holy Knight of Terra


=][= Kejsaren beskyddar =][=

Comments ( 8 )
  • Viewing 4 - 8 of 8

2514258
Tråkigt att höra, hoppas ni får tillbaka den.

2514256
Den försvann för att den blev stulen från mig på grund av en falsk anklagelse. Jag blev också bannlyst från sidan i två veckor. Just nu medan vi pratar jobbar jag och en vän med att få tillbaka den.

Ta den här följande som ett täcken på min tacksamhet.

2514206
Jag började läsa "Equestria viking" och tyckte den verkade spännande, den försvann dock så jag hann aldrig läsa klart den :(
Tack själv för följandet förresten.

Thanks for the follow. May I ask how I earned it?

  • Viewing 4 - 8 of 8
Login or register to comment